Υπογραφή σύμβασης (Τρίτη 05/03/2019)

7 Μαρτίου, 2019

Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών και εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου