Πράξη ACUA

Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης/
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Ρόδου
Δήμος Λεμεσού
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τελευταία Νέα

Πακέτα Εργασίας

1. Διαχείριση και συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα
2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα
3. Χώροι Εγκατάστασης ΑΜΚ

Διαβάστε περισσότερα
4. Σύστημα διαλογής στην Πηγή

Διαβάστε περισσότερα
5. Εγκατάσταση & Λειτουργία ΑΜΚ

Διαβάστε περισσότερα
6. Αξιολόγηση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα
50
Τόνοι βιοαποβλήτων/έτος
25
Τόνοι ανακυκλώσιμα υλικά για κάθε Δήμο
300
Τόνοι βιοαποβλήτων συνολικά
150
Τόνοι ανακυκλώσιμα υλικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.
Interreg Ελλάδα-Κύπρος logo Ιστοσελίδα Interreg Ελλάδα-Κύπρος
Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ