Δήμος Ρόδου

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου και το τέταρτο στην Ελλάδα με έκταση 1.401,46 τ.χλμ. Διοικητικά η Ρόδος είναι πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσου. Με την εφαρμογή του Καλλικράτη (Ν3852/2010- ΦΕΚ87Α/7-6-2010) το νησί έγινε ένας Δήμος με δέκα Δημοτικές Ενότητες, δεκαέξι δημοτικές κοινότητες, είκοσι επτά τοπικές κοινότητες και δέκα οικισμούς.

Ο Δήμος Ρόδου έχει έκταση 1.400,00 τ.χλμ. και πληθυσμό 115.490 κατοίκους (απογραφή πληθυσμού 2011) με τη Δημοτική Ενότητα Ροδιών να συγκεντρώνει το 44% (50.636 κατοίκους) του πληθυσμού σε έκταση που αντιστοιχεί  στο 1,46% της έκτασης του νησιού.

Η Ρόδος έχει μια ιστορία 2400 χρόνων. Όλοι οι διαφορετικοί λαοί που κατοίκησαν στη Ρόδο έχουν αφήσει το σημάδι τους σε όλες τις πλευρές του πολιτισμού του νησιού: στην τέχνη, τη γλώσσα, την αρχιτεκτονική. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου είναι μία  από τις καλύτερα  διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Ευρώπης και αποτελεί Πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988.

Η οικονομία του νησιού βασίζεται κυρίως στον τουρισμό. Το 75% σχεδόν του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στον τριτογενή τομέα και σε τουριστικές δραστηριότητες. Η Ρόδος είναι εδώ και δεκαετίες αναγνωρισμένος διεθνής τουριστικός προορισμός.

Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει μια πολυετής εμπειρία στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή και προγραμμάτων και δράσεων σε εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, και μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., προγράμματα της Ε.Ε., εθνικά προγράμματα, κτλ).

Ο Δήμος Ρόδου από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, με εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, επιχειρεί με στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις στην υλοποίηση ενός πρότυπου περιβαλλοντικού προγράμματος διαλογής, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών με έμφαση να δίνεται στην προώθηση των επιδιώξεων  της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης.

Το τοπικό σχέδιο του Δήμου Ρόδου στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Ρόδου το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή,  την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση  ης οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και τέλος δράσεις ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Με την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων διαχείρισης και των ανωτέρω δράσεων η Ρόδος έχει μπει σε μια νέα εποχή στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, αποκτώντας έντονη περιβαλλοντική ταυτότητα, με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες της, η οποία αποτελεί μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και για τον τουρισμό.