ΕΛΜΕΠΑ: Διαδικτυακή Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ACUA

28 Ιουλίου, 2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, διοργάνωσε με επιτυχία την Παρασκευή 23 Ιουλίου, τη Διαδικτυακή Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA».
Στην Ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν οι δικαιούχοι της Πράξης ACUA, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ως επικεφαλής εταίρος και οι Δήμοι Ρόδου, Ηρακλείου και Λεμεσού. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή καθώς και της λειτουργίας των ΑΜΚ στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και εναλλακτικές αξιοποίησης βιοαποβλήτων.