Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο /Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ψηφιακή ημερίδα της Πράξης ACUA

20 Ιουλίου, 2021

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
σας προσκαλεί προσκαλεί στην Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA», που θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM

Ώρα Έναρξης: 10:00

Σκοπός της Ημερίδας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Πράξης και των στόχων της, του πλαισίου υλοποίησης της αλλά και η παρουσίαση των πρακτικών που εφαρμόστηκαν στους Δήμους Ρόδου, Ηρακλείου και Λεμεσού. Παράλληλα θα παρουσιαστούν εναλλακτικές πρακτικές αξιοποίησης βιο-αποβλήτων.

Για συμμετοχή στην ημερίδα ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΔΩ.

Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε επιβεβαίωση με τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο για να συμμετέχετε.

Κατεβάστε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.

Η Πράξη «ACUA» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020». Στόχος της πράξης ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ (εδαφοβελτιωτικό).