Εκπαίδευση-Επίδειξη διαδικασίας Διαλογής στην Πηγή και χρήσης Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) στο Συσσίτιο Πρόνοιας Δήμου Ρόδου

13 Φεβρουαρίου, 2020

Στην εκπαίδευση παραβρέθηκαν οι κα Τσαμπίκα Κιαχαγιά-Μαγιόγλου, Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακής Λειτουργίας & Καθημερινότητας του Πολίτη και ο Δρ Παναγιώτης Ι. Σταμάτης, – Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος & Πρασίνου καθώς και ο Καθηγητής, Αντιπρύτανης Θρασύβουλος Μανιός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, οι οποίοι ξεκίνησαν πρώτοι την ανακύκλωση των βιο-αποβλήτων.