Εφαρμογή συστήματος Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης στο αστικό περιβάλλον στο Δήμο Ρόδου

1 Σεπτεμβρίου, 2019

Ο Δήμος Ρόδου, ως Δικαιούχος 3, συμμετέχει στην Πράξη με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA». Στόχος της Πράξης  ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Στο κέντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα συστήματα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και είναι οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU).

 

Βασικοί στόχοι του έργου είναι: α) η επιλογή των κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών χώρων (πολυκατοικίες ή ομάδες πολυκατοικιών ή άλλων χώρων αστικού ενδιαφέροντος) εγκατάστασης των ΑΜΚ, και στους τρεις εμπλεκόμενους Δήμους, β) η εγκατάσταση των ΑΜΚ και τη λειτουργία τους, σε συνδυασμό με ένα αναλυτικό σύστημα διαλογής στην πηγή, που περιλαμβάνει το σύνολο των κλασμάτων των ΑΣΑ, δηλαδή και τα ανακυκλώσιμα (υλικά συσκευασίας) και τα γενικά (ότι δεν ανήκει στις άλλες δύο κατηγορίες), γ) η πλήρης και αναλυτική περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνολογική αξιολόγηση της διαδικασίας, ώστε να εκτιμηθεί το πραγματικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος και φυσικά, η τεχνολογική δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο των Δήμων, και δ) η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και η ανάπτυξη υλικού που θα επιτρέψει σε Δήμους / Περιφέρειες / Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, να εφαρμόσουν αντίστοιχα προγράμματα, ταχύτερα και με επιτυχία (εντός και εκτός των Περιφερειών του Προγράμματος αλλά και των δύο χωρών).

 

Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης της Πράξης, ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δικαιούχους της Πράξης και κυρίως με τον Κύριο Δικαιούχο το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, έχει προχωρήσει στην επιλογή των σημείων εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και στον σχεδιασμό του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή για κάθε ένα σημείο από αυτά. Για το Δήμο Ρόδου επιλέχθηκαν οι παρακάτω περιοχές, οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον Δήμο: 1. Πράσινο Δήμου Ρόδου, Συσσίτιο Δήμου Ρόδου:  AMK δυναμικότητας 1-2 m3 3. Νοσοκομείο Δήμου Ρόδου, Κατοικίες Στρατού και Πράσινο Δήμου Ρόδου:  AMK δυναμικότητας 2-4m3.

 

Για την εφαρμογή του προγράμματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) που σχεδιάστηκε για το Δήμο Ρόδου απαιτείται η χρήση εξοπλισμού ο οποίος περιλαμβάνει μια ευρεία ποικιλία μέσων προσωρινής αποθήκευσης. O εξοπλισμός που απαιτείται για την υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ είναι κάδοι σε διαφορετικά μεγέθη και χρώματα αλλά και κομποστοποιήσιμες σακούλες. Οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να διαχωρίσουν και να κομποστοποιούν παραπάνω από 50 tn βιοαποβλήτων ετησίως. Καθώς η διαδικασία αυτή θα βελτιώνει και την καθαρότητα των ανακυκλώσιμων υλικών, μπορεί να προστεθεί σε αυτό το ποσό και ένα καθαρό νέο κλάσμα υλικών συσκευασίας, της τάξης των 25 tn / έτος.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων για κάθε σημείο που έχει επιλεγεί:

Η διαδικασία προμήθειας και εγκατάστασης των ΑΜΚ και του απαραίτητου εξοπλισμού έχει ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου οπότε θα μπορεί να ξεκινήσει και η πιλοτική λειτουργία του συστήματος.

 

Στην Πράξη ACUA συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (Ε.Λ.Κ.Ε.) – Κύριος Δικαιούχος, οι Δήμοι Ηρακλείου, Ρόδου και Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *