Δήμος Ρόδου: Προκήρυξη Εξοπλισμού

17 Οκτωβρίου, 2018

Ο Δήμος Ρόδου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια – εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται) για τον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστήματος Διαλογής στην Πηγή (4.3.1) & Απόκτηση, εγκατάσταση και Λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.3.1) της Πράξης ACUA .
Έναρξη 17/10/2018
Λήξη 12/11/2018

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα ανακοινώσεων του Δήμου Ρόδου.