Δήμος Ρόδου: Διαδικτυακή Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ACUA

28 Ιουλίου, 2021

Ο Δήμος Ρόδου διοργάνωσε με επιτυχία την Παρασκευή 16 Ιουλίου, τη Διαδικτυακή Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA». Στην Ημερίδα συμμετείχαν και μίλησαν οι δικαιούχοι της Πράξης ACUA, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ως επικεφαλής εταίρος και οι Δήμοι Ρόδου, Ηρακλείου και Λεμεσού. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της εφαρμογής του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή καθώς και της λειτουργίας των ΑΜΚ στο Δήμο Ρόδου.