Δήμος Λεμεσού: Επαναπροκήρυξη Εξοπλισμού

7 Φεβρουαρίου, 2019

Ο Δήμος Λεμεσού Κύπρου επαναπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια – εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται) για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στη πηγή (Παραδοτέο 4.4.1.) και την λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (Παραδοτέο 5.4.1) της Πράξης ACUA.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα ανακοινώσεων του Δήμου Λεμεσού.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.