Δήμος Ηρακλείου: Προκήρυξη Εξοπλισμού

8 Οκτωβρίου, 2018

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια – εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών (όπου απαιτείται) για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στη πηγή (Παραδοτέο 4.2.1.) και την λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (Παραδοτέο 5.2.1) της Πράξης ACUA .

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου.