Δήμος Ηρακλείου – Πρόγραμμα Κατάρτισης

5 Οκτωβρίου, 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Υπηρεσιών Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανάθεση της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ACUA» ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Δ. Ηρακλείου.