Δήμος Ηρακλείου: Νέα Προκήρυξη Εξοπλισμού

18 Νοεμβρίου, 2019

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό για την “Προμήθεια – εγκατάσταση απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εκπαίδευση χρηστών για την εφαρμογή συστήματος υλοποίησης στη πηγή και την λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ” της Πράξης ACUA .

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου.