Άρθρα

Εφαρμογή συστήματος Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης στο αστικό περιβάλλον στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου, ως Δικαιούχος 3, συμμετέχει στην Πράξη με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA». Στόχος της Πράξης  ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή συστήματος Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης στο αστικό περιβάλλον στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Δικαιούχος 2, συμμετέχει στην Πράξη με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA». Στόχος της Πράξης  ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός...

Διαβάστε περισσότερα