Πράξη ACUA

Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο/
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Ρόδου
Δήμος Λεμεσού
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τελευταία Νέα

Πακέτα Εργασίας

1. Διαχείριση και συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα
2. Δημοσιότητα και πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα
3. Χώροι Εγκατάστασης ΑΜΚ

Διαβάστε περισσότερα
4. Σύστημα διαλογής στην Πηγή

Διαβάστε περισσότερα
5. Εγκατάσταση & Λειτουργία ΑΜΚ

Διαβάστε περισσότερα
6. Αξιολόγηση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα
3
Εγκατεστημένα ΑΜΚ
150
Τόνοι/έτος βιοαποβλήτων
350
Τόνοι/έτος ανακυκλώσιμα υλικά
5
Εγκατεστημένα ΑΜΚ
100
Τόνοι/έτος βιοαποβλήτων συνολικά
150
Τόνοι/έτος ανακυκλώσιμα υλικά
3
Εγκατεστημένα ΑΜΚ
150
Τόνοι/έτος βιοαποβλήτων συνολικά
200
Τόνοι/έτος ανακυκλώσιμα υλικά

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Η δημιουργία της ιστοσελίδας Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής.
    Interreg Ελλάδα-Κύπρος logo Ιστοσελίδα Interreg Ελλάδα-Κύπρος
    Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ