ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 – Ανοιχτή Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου προς τους κατοίκους της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη και της Αλικαρνασσού για την συμμετοχή τους στο πιλοτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή

10 Φεβρουαρίου, 2021

Στο πλαίσιο της Πράξης ACUA, ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην εφαρμογή πιλοτικού συστήματος Διαλογής στην Πηγή στην ευρύτερη περιοχή της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη (περιοχή εγκατάστασης του Πάρκου Μ. Ασίας, Λεωφ. Κνωσσού) και στην Αλικαρνασσό (περιοχή εγκατάστασης του Πάρκου Αναγεννήσεως, οδός Αναγεννήσεως & Σταδίου).

Συγκεκριμένα:

α) έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί ένα πιλοτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ),

β) έχει γίνει προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ (καφέ κάδοι για εσωτερικό χώρο, κομποστοποιήσιμες σακούλες) και

γ) έχουν εγκατασταθεί μονάδες Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (AMK) στο Πάρκο Μ. Ασίας, Λεωφ. Κνωσσού και στο Πάρκο Αναγεννήσεως στην Αλικαρνασσό.

Οι ΑΜΚ είναι μικρές κλειστές ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με μηδενισμό των εκλυόμενων οσμών και των διασταλαζόντων υγρών. Συνολικά στα πλαίσια της Πράξης «ACUA» έχουν εγκατασταθεί 3 ΑΜΚ. Οι ΑΜΚ έχουν εγκατασταθεί στις περιοχές:

1) Πάρκο Μ. Ασίας, Λεωφ. Κνωσσού

2) Πάρκο Αναγεννήσεως, οδός Αναγεννήσεως & Σταδίου στην Αλικαρνασσό,

3) ΠΑΓΝΗ – Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι δημότες που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή των Πάρκων Μ. Ασίας και Αναγεννήσεως, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρωτοβουλία του Δήμου, θα μπορούν να συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητά τους (υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών τροφίμων) σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ της περιοχής τους, όπου θα έχουν πρόσβαση με τη χρήση προσωποποιημένης κάρτας. Στους συμμετέχοντες θα παρασχεθούν δωρεάν από τον Δήμο οι κομποστοποιήσιμες σακούλες και οι ειδικοί κάδοι καθώς και η απαιτούμενη προσωποποιημένη κάρτα για πρόσβαση στον ΑΜΚ.

Για το λόγο αυτό ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απευθύνει  Ανοικτή Πρόσκληση σε πιθανά ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα (ΔΗΜΟΤΕΣ) προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην πράξη «ACUA», μέσω συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο διαδικτυακό σύνδεσμο:

https://forms.gle/vRvNF8n76abftKz77

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως 24 Φεβρουαρίου 2021.

(Στοιχεία επικοινωνίας: κ. Εμμανουήλ Σκαρβελάκης. τηλ.:2813409631, κ. Δημήτρης Πατούνας τηλ.: 2813409624)

Σημειώνεται ότι θα επιλεγούν έως 30 νοικοκυριά για κάθε περιοχή, με τήρηση της χρονικής σειράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα παρέχει:

  1. Εκπαίδευση χειριστών για τη διαδικασία διαλογής των βιοαποβλήτων και για τη χρήση του ΑΜΚ.
  2. Παροχή ειδικού εξοπλισμού (καφέ κάδοι 10lt, κομποστοποιήσιμες σακούλες και προσωποποιημένη κάρτα πρόσβασης στον ΑΜΚ).
  3. Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).
  4. Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

Στην Πράξη με τίτλο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο ACUA συμμετέχουν οι Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι Δήμοι Ηρακλείου, Ρόδου και Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στόχος της πράξης ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο μικρό αριθμό πολυκατοικιών, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ (εδαφοβελτιωτικό).