2η Τεχνική συνάντηση

5 Νοεμβρίου, 2018

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο Ρόδου η 2η Τεχνική Συνάντηση των Δικαιούχων της Πράξης ACUA. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Δικαιούχων και παρουσιάστηκε η πρόοδος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του κάθε φορέα ξεχωριστά αλλά και της Πράξης στο σύνολο της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στo συντονισμό των επόμενων ενεργειών και των κρίσιμων σημείων, για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης αλλά και των αποτελεσμάτων της Πράξης ACUA.